Låneguide

Når du bevæger dig rundt på lånemarkedet, er der en række fagord, som er vigtige for dig at kende betydningen af. Neden for har vi lavet en lille låneguide med de mest almindelige ord og begreber, som benyttes af pengeinstitutterne.

Rådighedsbeløb

 • Rådighedsbeløbet er det beløb, du har tilbage, når alle dine faste udgifter er blevet betalt. Rådighedsbeløbet skal bruges til at dække dine variable udgifter som mad, tøj og fornøjelser.
Bedste låneguide

ÅOP

 • ÅOP står for årlige omkostning i procent, og dækker over alle de årlige gebyrer, renter og øvrige udgifter. ÅOP bruges til at sammenligne prisen på lån, men husk at lånene skal have samme lånebeløb og løbetid, for at sammenligningen er valid.

Rente

 • Renten er den pris, du betaler banken for at låne penge, eller som banken betaler dig for at låne dine penge. Grundlæggende findes der to typer renter:
  • Fast rente som ikke ændrer sig i lånets løbetid
  • Variabel rente som kan ændre sig afhængig af udviklingen i samfundet
 • Når du opererer med renter, vil du med stor sandsynlighed støde på begreberne “den effektive rente” eller “debitorrente”. Begreberne dækker over den samlede rente på dit lån i løbet af et år, inklusiv renters rente. Første lån gratis er dog en mulighed online.

Bidrag

 • Bidrag er et gebyr, som går til dækning af realkreditinstitutternes omkostninger, tab og overskud. Bidragssatsen vil variere alt efter belåningsgrad og lånetype med eller uden afdragsfrihed.

Refinansiering

 • Refinansiering betyder, at et lån skal have fastsat renten for en ny periode. Perioden er oftest på 1, 3 eller 5 år ad gangen.

Realkreditlån

 • Realkreditlån finansieres gennem udstedelse af obligationer og gives til gengæld for pant i fast ejendom. Realkreditlån har typisk en løbetid på mellem 10 - 30 år med lige store terminsydelser.

Afdragsfrihed

 • Afdragsfrihed betyder, at du i en periode ikke afdrager på dit lån. Du skal dog stadig betale renter og eventuelt bidrag på lånet.

Nettoydelse / bruttoydelse

 • Bruttoydelsen og nettoydelsen er to kendte begreber indenfor pengeverdenen.
  • Bruttoydelse er ydelsen før skattefradrag
  • Nettoydelse er ydelsen efter, et skattefradrag for renter og bidrag er trukket fra din lønindkomst.

Gæld

 • Gæld er kort fortalt penge, du skylder til en kreditor.

Hovedstol

 • Lånets hovedstol er det oprindelige beløb, du lånte. Hovedstolen består både af låneprovenu, stiftelsesomkostninger og kurstab.

Løbetid

 • Lånets løbetid er den tid, det tager, før lånet er betalt tilbage.

Likviditet

 • God likviditet betyder, at du har penge til rådighed og overskud på din konto. Banker er glade for kunder med god likviditet, men knap så glade for kunder som er illikvide.

Konvertering

 • Konvertering er et andet ord for låneomlægning af realkreditlån til et lån af samme type med en højere eller lavere rente.

Indlån / udlån

 • Indlån er penge, du har stående i banken, som f.eks. din opsparing
 • Udlån er penge, du har lånt af banken

Kreditaftale

 • En kreditaftale er en aftale mellem långiver og låntager, som blandt andet beskriver, hvordan lånet skal tilbagebetales og til hvilken rente. En kreditaftale er bindende, så snart du har skrevet under på den (Du har dog altid 14 dages fortrydelsesret).

Kreditbeløb

 • Kreditbeløbet er det, der er til rådighed, efter der blandt andet er betalt oprettelsesgebyr på lånet. Kreditbeløb kaldes også for lånebeløb i daglig tale.

Kreditomkostninger

 • Det ligger sådan set i ordet, at kreditomkostninger er omkostninger i forbindelse med lånet/kreditten. Kreditomkostninger er blandt andet etableringsomkostninger, renter og gebyrer.

Kreditvurdering

 • Långiver vil altid foretage en kreditvurdering af låntager. En kreditvurdering er kort og godt en vurdering af, om du kan betale pengene tilbage. Der kan være stor forskel på hvilke oplysninger, långiver kræver, men typisk er det følgende:
  • Indtægt
  • Formue
  • Rådighedsbeløb
  • RKI registrering

Er der tale om et større lån, kan det blive svært at blive godkendt, hvis låntager ikke ejer noget, som långiver kan få pant/sikkerhed i. Som udgangspunkt kan man sige, at jo bedre låntager er stillet rent økonomisk, jo lavere rente vil vedkommende skulle betale i rente og gebyrer.

Scroll til toppen